Навигација

13Д061ПИК - Пројектовање интегрисаних кола

Спецификација предмета
НазивПројектовање интегрисаних кола
Акроним13Д061ПИК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са фамилијама монолитних дигиталних и аналогних ИК на бази Si, GaAs, полупроводничких хетероструктура и полимера као и ИК у хибридној техници. Изучавају се начин њихове израде и перформансе. Учи се како се врши, при пројектовању, оптимизација њихових карактеристика (брзина, снага, потрошња и сл.) избором технолошких и геометријских параметара, као и техником израде.
   Исходи учења (стечена знања)Студент је упознат са технолошким аспектима проблематике конструисања аналогних кола, дигиталних кола и кола у комбинованом сигналу. Студент је способан да одабере оптималну топологију кола и да исту пренеси у интегрисано окружење водећи рачуна о технолошким ограничењима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМетодологија пројектовања интегрисаних кола (ИК). Пројектовање монолитних ИК. Поступци и основна правила пројектовања. Правила пројектовања топологије ИК. Конструктивно-технолошка ограничења при пројектовању. Пројектовање стандардних ИК Пројектовање наменских кола. Методологије дизајнирања. Термални дизајн ИК. Пројетовање хибридних, дебелослојних и танкослојних ИК. Термални дизајн хибридних ИК.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Р.Рамовић, "Микроелектронска кола" (скрипта), Београд 2000 год.
   2. П.Биљановић, "Микроелектроника", Школска књига, Загреб 1989 год.
   3. Б.Докић, "Интегрисана кола", ЕТФ, Глас Српски, Бања Лука 1999 год.
   4. R.D.Jones, "Hybrid Circuit Design and Manufacture" Internacional Society for Hybrid Microeletronics, New York 1985 god.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставепредавања, консултације, презентације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари70