Навигација

13Д061ИТТЗ - Иновације, трансфер технологије и заштита интелектуалне својине

Спецификација предмета
НазивИновације, трансфер технологије и заштита интелектуалне својине
Акроним13Д061ИТТЗ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаСтуденти ће у потпуности овладати свим елементима неопходним за писање инвестиционог плана. Студент треба да овлада свим радњама које претходе писању инвестиционог плана (техничко-технолошка анализа, истраживање тржишта, потрага за партнерима и финансијерима ...). Предложени предмет треба да, у админинистративном смислу, оспособи студента за започињање сопственог бизниса. Студент треба да овлада техникама представљања Инвестиционог плана.
    Исходи учења (стечена знања)Теоријска знања везана за инвестиционо улагање, трансфер технологије и заштиту интелектуалне својине. Урађен инвестициони план. Формирање пратећих докумената је саставни део овог процеса. Урађена презентација Инвестиционог плана и презентација компаније која нуди Инвестициони пројекат.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеТеоријски приступ инвестиционом одличивању. Опште карактеристике инвестиција. Инвестициони пројекти. Оперативни део инвестиционог пројекта. Техничко-технолошка анлиза. Кадровски и организациони аспекти. Заштита човекове околине и заштита на раду. Маркетинг као део инвестиционог пројекта. План продаје. План набавке. Финансијски део инвестиционог пројекта. Инвестиционо улагање. Извори финансирања. Финансијска анлиза. Показатељи ефикасности. Процена вредности предузећа. Иновације као средство раста предузећа. Интелектуална својина: основне поставке и историјски смисао. Ток економског раста. Интелектуална својина, знање и стварање богатства. Патенти, истраживање, развој и нове технологије. Жигови и географске ознаке порекла. Ауторско право, културна и информатичка индустрија. Остваривање и спровођење права интелектуалне својине.
    Садржај практичне наставеИнвестициони пројекат - израда, презентација и одбрана. Представљање инвестиционог пројекта "потенцијалним инвеститорима". Примери web презентација компанија.
    Литература
    1. Б. Пауновић, Д. Зиповски, "Пословни план - водич за израду", Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 2012.
    2. В. Бојовић, В. Шенк, В. Рашковић, М. Станчу Миросављев, Ј. Бороцки, Ј. Радовановић, "Водич за иновативне предузетнике", Конекта консалтинг доо 2007.
    3. "Приручник зa нaстaву oпaтeнтимa", Завод за интелектуалну својину Републике Србије, http://www.zis.gov.rs/приручник-за-наставу-о-патентима/о-приручнику.554.html
    4. Д.Зиповски, "Инвестиционо одлучивање", ИП Рад а.д. Београд, 2012.
    5. Камил Идрис, "Интелектуална својина - моћно средство економског раста", Завод за интелектуалну својину, Балкан култ, 2003.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања10Писмени испит30
    Практична наставаУсмени испит30
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари30