Навигација

13Д051ТОП - Технике обраде и препознавања говорног сигнала

Спецификација предмета
НазивТехнике обраде и препознавања говорног сигнала
Акроним13Д051ТОП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти овладају сложеним техникама за дигиталну обраду и препознавање говорног сигнала.
   Исходи учења (стечена знања)Исходи предмета су да студенти овладају следећим вештинама: издвајање терминалних тачака у снимљеној говорној секвенци, процена основне учестаности, пројектовање различитих типова квантизатора говорног сигнала, формирање базе изговорених речи као и пројектовање система за препознавање говора на бази спектралне или кепстралне анализе или применом скривених Марковљевих модела или неуралних мрежа.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПреглед различитих система за обраду, меморисање и препознавање говора; Моделирање акустичког таласа, Модел униформне тубе, Обрада говорног сигнала у временском домену, Различите технике квантизације, Евалуација квантизатора, Хомоморфна обрада говорног сигнала, ЛПЦ анализа говорног сигнала, Скривени Марковљеви модели и њихова примена у препознавању говора.
   Садржај практичне наставеУ току наставе студенти добијају три практична домаћа задатка, која треба самостално да реше на рачунару: 1. процена основне учестаности и сегментација сопственог говора; 2. моделирање и евалуација квантизатора за говорни сигнал; 3. моделирање скривеног Марковљевог модела
   Литература
   1. Introduction to digital speech processing, L. Rabiner, D. Schafer, now Publishers Inc., 2007.
   2. Statistical Methods for Speech Recognition, F. Jelinek, MIT Press, 1997.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставепредавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит
   Практична настава30Усмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари0