Навигација

13Д051НМС - Нелинеарни мултиваријабилни системи

Спецификација предмета
НазивНелинеарни мултиваријабилни системи
Акроним13Д051НМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПоложени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са методама анализе нелинеарних мултиваријабилних система и пројектовања нелинеарних скаларних/мултиваријабилних закона управљања.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: моделују и анализirају особине нелинеарних мултиваријабилних објеката управљања, пројектују нелинеарне мултиваријабилне законе управљања, анализирају остварене особине система затворене спреге.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеорија стабилности Љапунова. Индиректни и директни метод Љапунова. LaSalle-овe теоремe. Напредна теорија стабилности. Лиева алгебра. Feedback линеаризација. Линеаризација улаз–стања и улаз-излаз. Унутрашња и нулта динамика. Примењене технике нелинеарног управљања: клизно управљање, компензација нелинеарности, подешање појачања, фази управљање. Аспекти анализе и имплементације.
   Садржај практичне наставеНема.
   Литература
   1. T.Б. Петровић, A.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми).
   2. J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
   3. M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
   4. A. Isidori: Nonlinear Control Systems; Springer Verlag, 1990.
   5. K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредавања. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања60Писмени испит20
   Практична настава0Усмени испит20
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари0