Навигација

13Д051ЛРС - Линеарни робусни системи

Спецификација предмета
НазивЛинеарни робусни системи
Акроним13Д051ЛРС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПоложени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са математичким основама моделирања линеарних мултиваријабилних система, као и методама анализе номиналних и робусних особина система затворене спреге. Оспособљавање студената за креирање робусних модела и спецификација перформанси затворене спреге. Упознавање студената са методама пројектовања робусних система управљања и редукције димензија модела динамичких система.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: изврше адекватну анализу објекта управљања, формирају робусни модел и спецификације перформанси система затворене спреге, те да пројектују систем робусног управљања неком од усвојених метода. Такође, студенти су способни да изврше анализу остварених особина пројектованог система управљања, као и да изврше редукцију димензија модела система високог реда.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеРепрезентација мултиваријабилних линеарних модела. Сингуларне вредности. Норме система. Интеракције и низ релативних појачања РГА. Нуле и полови. Стабилност и перформансе затворене спреге. Грешке моделирања и робусни модели. Робусна стабилност. Робусне перформансе. Структурирана сингуларна вредност. Структура и методе пројектовања робусних система управљања. Редукција реда модела.
    Садржај практичне наставеНема.
    Литература
    1. S. Skogestad, I. Postlethwaite: Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
    2. M. Morari, E. Zafiriou: Robust Process Control, Prentice Hall, New York, 1989.
    3. D.C. McFarlane, K. Glover: Robust Controller Design Using Normalized Coprime Factor Plant Description, Springer-Verlag, Germany, 1990.
    4. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
    5. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеПредавања. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања60Писмени испит20
    Практична настава0Усмени испит20
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари0