Навигација

13Д051КЕС - Класификација и естимација сигнала

Спецификација предмета
НазивКласификација и естимација сигнала
Акроним13Д051КЕС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти овладају техникама за класификацију и естимацију сигнала. То подразумева да након аквизиције реалних физичких сигнала умеју да изврше нормализацију, префилтрацију, обраду у временском или фреквенцијском домену, естимацију параметара у параметарским моделима сигнала, или њихову класификацију сa претходно дефинисаним бројем могућих класа и карактеризацијом тих класа.
   Исходи учења (стечена знања)Очекивани исходи предмета су да студенти овладају следећим вештинама: спецификација система за аквизицију аудио, видео и других физичких сигнала, пројектовање система за обраду ових сигнала, пројектовање естиматора ових сигнала, пројектовање класификатора за клаисфикацију ових сигнала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКонцепт вероватноће; Дистрибуције случајних променљивих и вектора; Случајни процеси; Статистичка теорија одлучивања; Параметарска естимација; Филтрација; Репрезентација сигнала; Детекција и естимација параметара; Технике тестирања хипотеза; Пројектовање параметарских и непараметарских класификатора.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. M. Barkat, Signal Detection and Estimation, Artech House, 2005
   2. B. Anderson, J. Moore, Optimal Filtering, Prentice Hall, 1979.
   3. K. Fukunaga, Introduction to statistical pattern recognition, Academic Press, 1992.
   4. S. Kay, Modern Spectral Estimation, Prentice Hall, 1988.
   5. J. Benesty, Y. Huang, Adaptive Signal Processing, Springer, 2003.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставепредавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава0Усмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари30