Навигација

13Д031ПВО - Просторно - временска обрада сигнала

Спецификација предмета
НазивПросторно - временска обрада сигнала
Акроним13Д031ПВО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПоложен испит Антенски низови у телекомуникационим системима (МС1АНТ)
    Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципима, теоријским концептима и алгоритмима за обраду и процену параметара мултикорисничких сигнала на сензорским низовима. Оспособљавање за самостални научно-истраживачки рад у овој области.
    Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студенти савладају теоријске основе просторно-временске обраде сигнала са сензорских низова и да буду оспособљени за самостални истраживачки рад у овој области.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУвод у теорију сензорских низова. Mодели сигнала на сензорским низовима. Технике за локализацију извора сигнала. Просторно-временски модели канала. МИМО соундери канала, Принципи здруженог просторно-временског spectrum sensinga. Принципи мониторисања електромагнетског спектра. Методе за кохерентну локалиѕацију у UWB и масивним МИМО системима.
    Садржај практичне наставеВежбе, струдијски истраживачки рад
    Литература
    1. Миљко Ерић, Ненад Вукмировић, "Увод у обраду сигнала са антенских ниѕова", Академска мисао, 2019.
    2. Hary L. Van Trees "Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory" Wiley Interscience 2002
    3. T.L.Marzetta, E.G.Larson, H.Yang,H.Q.Ngo "Fundamentals of Massive MIMO" Cambridge University Press.2017
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеПредавања, консултације, самосталан рад, практичан рад
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит50
    Практична настава0Усмени испит20
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари30