Навигација

13Д031ОСМ - Обрада сигнала са микрофонских низова

Спецификација предмета
НазивОбрада сигнала са микрофонских низова
Акроним13Д031ОСМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметима
    Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципима, теоријским концептима и алгоритмима за обраду и процену параметара акустичких сигнала на микрофонским низовима. Оспособљавање за самостални научно-истраживачки рад у овој области.
    Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студенти савладају основе просторно-временске обраде акустичких сигнала и кроз теоријски и практичан рад оспособе се за самостални научноистраживaчки рад у овој области
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУвод у теорију просторно-временске обраде акустичких сигнала. Моделовање акустичких сигнала на микрофонском низу. Просторно филтрирање. Процена смера доласка и локације акустичких сигнала.. Адаптивни микрофонски низови. Акустички модели канала. Акустички МИМО. Aкустичкa камерa. Идентификација и карактеризација извора буке применом акустичке камере.
    Садржај практичне наставеПрактичан рад везан за обраду акустичких сигнала снимљених са акустичком камером.
    Литература
    1. М. Brandstein D.Ward Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications Springer, 2006Theory Wiley Interscience 2002.
    2. Миљко Ерић, Ненад Вукмировић, "Увод у обраду сигнала са антенских низова", Академска мисао, 2019.
    3. Hary L. Van Trees Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory Wiley Interscience 2002
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеПредавања, практичан рад, израда пројеката
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит70
    Практична наставаУсмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари30