Навигација

13Д031ОСМ - Обрада сигнала са микрофонских низова

Спецификација предмета
НазивОбрада сигнала са микрофонских низова
Акроним13Д031ОСМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметима
    Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципима, теоријским концептима и алгоритмима за обраду и процену параметара акустичких сигнала на микрофонским низовима. Оспособљавање за самостални научно-истраживачки рад у овој области.
    Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студенти савладају основе просторно-временске обраде акустичких сигнала и кроз теоријски и практичан рад оспособе се за самостални научноистраживaчки рад у овој области
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУвод у теорију просторно-временске обраде акустичких сигнала. Моделовање акустичких сигнала на микрофонском низу (планарни и сферни талас). Просторно филтрирање (beamfor-ming, null-steering). Процена смера доласка акустичких сигнала и проценa локације извора акустичких сигнала (двокорачне и једнокорачне технике). Метода MUSIC. Адаптивни микро- фонски низови. Акустички просторно-временски модели канала. Акустички МИМО соундери. Принципи акустичких space-time комуникација. Примена просторно-временске обраде акусти- чких сигнала у акустичкој камери. Идентификација и карактеризација извора буке применом акустичке камере. Медицинске примене просторно-временске обраде акустичких сигнала.
    Садржај практичне наставеПрактичан рад везан за обраду акустичких сигнала снимљених са акустичком камером.
    Литература
    1. М. Brandstein D.Ward Microphone Arrays: Signal Processing Techniques and Applications Springer, 2006Theory Wiley Interscience 2002.
    2. Hary L. Van Trees Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory Wiley Interscience 2002
    3. S. Chandran Advances in Direction-of-Arrival Estimation Artech House Inc. 2006
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеПредавања, менторски рад, практичан рад, израда пројеката
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит70
    Практична наставаУсмени испит30
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари