Навигација

13Д011ОТМ - Општа теорија електричних машина

Спецификација предмета
НазивОпшта теорија електричних машина
Акроним13Д011ОТМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПредмети из Основних студија а превасходно из области електричних машина.
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са општом теоријом електричних машина и њиховим математичким моделовањем. Оспособљавање да се свака ел. машина коректно моделује са разумевањем повезаности модела и физичког објекта.
   Исходи учења (стечена знања)Упознавање са општом теоријом електричних машина и њиховим математичким моделовањем. Оспособљавање да се свака ел. машина коректно моделује са разумевањем повезаности модела и физичког објекта.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе. Дефиниције опште машине, идеализација. Енергетски биланс. Извођење општег матричног математичког модела. Параметри. Општа матрица индуктивности.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. 1. В. Вучковић: Општа теорија електричних машина 1993.
   2. 3. Слободан Н. Вукосавић
   3. 4. Y. Lesene, F. Notelet, G. Seguier: Intruduction a l'electrotechnique, Paris
   4. 5. B. Adkins, R. Harley: The General Theory of Alternating Cuurent machines, London 1975
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежебе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари0