Навигација

13Д011ЕЕФ - Електромоторни погон као рационалан и квалитетан потрошач електричне енергије

Спецификација предмета
НазивЕлектромоторни погон као рационалан и квалитетан потрошач електричне енергије
Акроним13Д011ЕЕФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетски претварачи и погони
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са начинима сагледавања електромоторних погона као потрошача електричне енергије. Преглед могућности за повећање енергетске ефикасности електромоторног погона у фазама пројектовања, подешавања приликом пуштања у рад и оптимизацијом процеса који се покреће електромоторним погоном. Методе анализе утицаја електромоторних погона на мрежу, и начини за отклањање негативних ефеката.
   Исходи учења (стечена знања)Способност сагледавања електромоторног погона са аспекта потрошње електричне енергије и начина прикључења на напојну мрежу. Оспособљавање студената за анализу енергетске ефикасности целине коју чине електромоторни погон и технолошки процес који погон покреће.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод. Електромоторни погон као захтеван потрошач електричне енергије. Активна и реактивна снага, снага дисторзије. Преглед дефиниција активнe и укупне реактивне снаге. Тренутне и ефективне вредности снага, фактор снаге, фактор помераја. Енергетска ефикасност процеса. Значај и утицај регулације брзине погона на енергетску ефикасност. Енергетска ефикасност компоненти електромоторног погона: оптерећења (процеса), редуктора, мотора, и енергетског претварача. Губици у енергетском претварачу и мотору. Оптимизација губитака (оптимизација флукса). Утицај електромоторног погона на напојну мрежу – ефекти промене оптерећења, динамички режими, рекуперација енергије. Преглед исправљачких модула за електромоторне и вишемоторне погоне. Анализа утицаја пасивних (диодних), активних (рекуперативних) и ниско-хармонијских исправљача на напојну мрежу. Хармонијска изобличења струје и напона. Типични начини компензације реактивне снаге и виших хармоника у постројењима где су доминантни потрошачи електромоторни погони. Активни филтери, принцип, начин рада, димензионисање и анализа. Начини мерења снаге, енергије, фактора снаге, хармонијских изобличења у електромоторном погону.
   Садржај практичне наставеДемонстрација могућности уштеде енергије у погону пумпе или вентилатора, са извођењем одговарајућих мерења. Демонстрација могућности уштеде енергије у погону транспорта материјала, са извођењем одговарајућих мерења. Мерење активне, реактивне снаге и снаге дисторзије у регулисаном електромоторном погону са једносмерним и асинхроним мотором. Рекуперација енергије у електромоторним погонима, експериментална верификација ефеката уштеде енергије. Хармонијска анализа струје напајања електромоторног погона. Демонстрација утицаја електромоторног погона и регулисаног електромоторног погона на мрежу.
   Литература
   1. F. Parasiliti, P. Bertoldi, eds. “Energy Efficiency in Motor Driven Systems”, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
   2. Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић, „Вишемоторни погони“, Академска мисао, Београд, 2012.
   3. Владан Вучковић: „ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ”, Академска мисао, Београд 1997.
   4. A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012.
   5. Industry applications magazine, Transactions on Industry Applications
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредавања, демонстрације, презентације, практичнa мерења, итд.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава10Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари40