Навигација

ОС4НС2 - Нелинеарни системи управљања 2

Спецификација предмета
НазивНелинеарни системи управљања 2
АкронимОС4НС2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаNема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима нелинеарног управљања. Усвајање основних метода за анализу и пројектовање нелинеарних система управљања. Оспособљавање студената за проучавање нелинеарних феномена у системима, те коришћење стечених знања у моделовању, конвенционалном нелинеарном управљању и фази управљању у затвореној спрези.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: креирају нелинеарне моделе објеката управљања, изаберу структуру и подесе параматере нелинеарних контролера, анализирају особине система затворене спреге.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у нелинеарне системе управљања. Стабилизација и линеаризација повратном спрегом. Линеаризација улаз-стања и улаз-излаз. Управљање базирано на директном методу Љапунова. Клизно управљање. Пројектовање фази система управљања.
  Садржај практичне наставеПримена Јакобијан линеаризације у пројектовању система управљања. Линеаризација повратном спрегом улаз-стања и улаз-излаз. Клизно управљање. Примена директног метода Љапунова. Пројектовање фази система управљања и фазификација конвенционалног управљања. Примена рачунарске анализе и симулација у проблемима пројектовања нелинеарних система управљања.
  Литература
  1. T.Б. Петровић, A.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми).
  2. H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
  3. M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
  4. J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
  5. K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе. У току предавања, студенти раде и бране пројектне задатке, који доносе испитне поене.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања50Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0