Навигација

ОС3СА - Сензори и актуатори

Спецификација предмета
НазивСензори и актуатори
АкронимОС3СА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаXX1ОЕ1, XX1ОЕ2, XX2ЕЕ или XX2ОЕ, XX2ЕМ
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима рада сензора и актуатора, заснованог на принципима претварања енергије из једног у други облик. Омогући студентима да основна знања примене за оптимлан избор метода конверзије енеријге, тј адекватан избор сензора/актуатора у индустријским постројењима. Припреми студенте за рад у мулти- дисциплинарним истраживањима.
Исходи учења (стечена знања)Омогући студентима да правилно користе претвараче - сензоре и актуаторе
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеДинамичке/статичке карактеристике сензора. Потенциометри, мерне траке, капацитивни и индуктивни претварачи. Апсолутни и инкрементални енкодери. Пиезоелектрични ефект. Акцелерометри, сензори силе, момента, напрезања. Сензори притиска, протока, нивоа, температуре. Актуатори: електромагнетски, пиезоелектрични, пнеуматски и хидраулички. Микроелектронски сензори и актуатори. Лаб вежбе.
Садржај практичне наставеОсам лабораторијских вежби подељених у два циклуса.
Литература
  1. Станковић Д. Физичко техничка мерења - сензори, 2001
  2. Поповић М. Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, И. Сарајево 2004.
  3. Шекара Т, Ауторизоване белешке на веб страни Факултета
  4. Станковић Д. Збирка задатака из физичко-техничких и индустријских мерења,Научна књига, 1990.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 сати аудиторних вежби +15 сати лабораторијског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава20Усмени испит50
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0