Навигација

ОС3РМ - Рачунарске мреже

Спецификација предмета
НазивРачунарске мреже
АкронимОС3РМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима савремених рачунарских мрежа.
Исходи учења (стечена знања)Предмет нуди широку представу рачунарских мрежа уопште, базирано на комуникационим протоколима на различитим нивоима (од нижег ка вишем). Савладавањем знања из овог предмета, студенти добијају јасну слику функционисања рачунарских мрежа од физичког до апликативног нивоа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеРеферентни модел; LAN tehnologije - Ethernet ; svičevi, STP, RSTP, VLAN; WAN - HDLC, PPP, Frame Relay; Мрежни слој - adresiranje, rutiranja, ARP, ICMP; Протоколи рутирања - Distant Vector, RIP; Link State, OSPF, редистрибуција; Транспортни слој - TCP, UDP; помоћни протоколи - RARP, BOOTP, DHCP, NAT; Апликативни слој - DNS; IPv6 - autokonfiguracija, транзиција са IPv4 на IPv6.
Садржај практичне наставеИзрада задатака на аудиторним вежбама. Израда задатка на лабораторијској вежби на симулатору.
Литература
  1. CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
  2. Даглас Е. Комер, Повезивање мрежа TCP/IP - принципи, протоколи и архитектуре: ЦЕТ 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијска вежба.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми60
Семинари0