Навигација

ОС3ПИС - Практикум из софтверског пакета Lab VIEW

Спецификација предмета
НазивПрактикум из софтверског пакета Lab VIEW
АкронимОС3ПИС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама аквизиције података и програмирања у реалном времену коришћењем примера у Labview окружењу.
Исходи учења (стечена знања)На крају курса, студенти би требало да буду оспособљени за самостално креирање сопственог система за аквизицију коришћењем NI DAQ хардвера и применом Labview окружења за дизајнирање оптималног stand-alone интерфејса који прикупља и обрађује податке у реалном времену.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеУвод у Labview окружење. Модуларност софтвера. Data flow програмирање. Секвенцијално програмирање. Машина стања. Решавање race condition проблема. Технике синхронизације. Програмирање засновано на детекцији догађаја. Технике уписа и читања у датотеку. Пропагација грешке. Оптимизација програмског кoда.
Садржај практичне наставеПовезивање хардвера (NI DAQ). Имплементација виртуелних инструмената у Labview окружењу. Технике проналажење грешака. Локалне, глобалне и функционалне променљиве. Коришћење низова, кластера и дефинисање типова променљивих. Креирање потпрограма. Kонтрола корисничког интерфејса. "Догађаји" (events). Технике синхронизације. Spreadsheet, Bitmap и ТDMS датотеке. *.exe датотекe. Инсталација.
Литература
  1. Labview Core 1 Course Manual, National Instruments, October 2009
  2. Labview Core 2 Course Manual, National Instruments, October 2009
  3. R.H.Bishop, Labview 2009 Student Edition, National Instruments, 2009
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
012
Методе извођења наставеПредавања и рад у рачунарској лабораторији ѕа NI опремом и LabView софтвером
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава50Усмени испит
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0