Навигација

ОС3НУМ - Нумеричка математика

Спецификација предмета
НазивНумеричка математика
АкронимОС3НУМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложен предмет: Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2) Није пратио предмет: Нумеричка анализа и дискретна математика (ОС2НАД) Није пратио предмет: Нумеричка математика (ОС2НУМ)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима нумеричке математике, појмом грешке, нумеричким методама које се примењују у стручним предметима заступљеним на студијама електротехнике. Упознавање студената са начинима одабира одговарајуће методе у зависности од природе проблема.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да примењују алгоритме нумеричке математике у стручним предметима заступљеним на студијама електротехнике, да одаберу одговарајућу нумеричку методу у зависности од природе проблема који решавају и да рукују грешком.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПојам и врсте грешке. Итеративни процеси. Теорија интерполације и апроксимације функција. Нумеричко диференцирање и интеграција. Нумеричке методе у линеарној алгебри (решавање линеарних једначина, одређивање инверзне матрице). Нумеричке методе за решавања нелинеарних једначина. Рунге-Кута метода за решавање диференцијалних једначина. Примене математичких алата у нумеричкој математици.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
  1. Синиша Н. Јешић: Скрипта из нумеричке анализе, Београд, 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава30Усмени испит20
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0