Навигација

ОС2ПРМ - Практикум из рачунарских алата у математици

Спецификација предмета
НазивПрактикум из рачунарских алата у математици
АкронимОС2ПРМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са савременим рачунарским алатима у математици (Matlab, SAGE и GeoGebra). Решавање задатака и разматрање неких тема предмета Математика 3 коришћењем рачунарских алата Matlab и SAGE. Моделовање изабраних проблема из технике помоћу алата GeoGebra. Кратак приказ система за обраду и прелом текста Tex који омогућава једноставније куцање сложених математичких формула.
  Исходи учења (стечена знања)Предавања и задаци ће обучити студенте за практичне вештине писање програма корисних за анализу разних проблема у математици. Кроз завршни пројекат, студенти ће развити своја знања за решавање математичких проблема у оквиру предмета Математика 3 помоћу компјутера.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у Matlab. Симболички и нумерички рачун у алатима Matlab и SAGE. Изабране теме Математике 1, 2 и 3 (диференцијални и интегрални рачун једне и више променљивих, диференцијалне једначине, матрице, аналитичка геометрија, комплексна анализа, Фуријеова и Лапласова трансформација) приказане коришћењем алата Matlab, SAGE и GeoGebra. Увод у Tex.
  Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент учи како да примени вештине које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
  Литература
  1. A. Gilat, Uvod u Matlab 7.5 sa primerima,, Mikro knjiga, Beograd 2008. (prevod M.Šućur, A.Kartalovski)
  2. C. Wilkins: Synopsis for Exploring Mathematics with MuPAD, First year undergraduate course using Matlab at the University of Oxford, 2012. http://www.maths.ox.ac.uk/courses/course/19643/synopsis
  3. SAGE: Open Source Mathematics Software, http://www.sagemath.org/
  4. M. & J. Hohenwarter: GeoGebra 4.0 Edition, International GeoGebra Institute http://www.geogebra.org/ 2012. (prevod izdanja ver. 3.2. Đ. & D. Herceg http://www.geogebra.org/help/docusr.pdf 2009.)
  5. Д. Тошић: Математика III – кратак курс, Академска мисао 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  101
  Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, Matlab, SAGE и GeoGebra (бесплатног математичког софтвера), индивидуалног рада са студентима на изради семестралног рада и објашњавању текућег градива.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти60
  Колоквијуми0
  Семинари0