Навигација

ОС2ПРК - Практикум из рачунарске анализе кола

Спецификација предмета
НазивПрактикум из рачунарске анализе кола
АкронимОС2ПРК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаИзлагање основних концепата анализе помоћу рачунара који се користе у софтверским пакетима за симулацију електричних кола са гледишта инжењера и истраживача електротехнике. Увођење основа за анализу модела електротехничких система и направа за нумеричку и симболичку анализу у временском и фреквенцијском домену. Изградња основних знања аналогне обраде сигнала помоћу електричних кола.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање основних концепата анализе електричних кола помоћу рачунара и одговарајућих математичких алгоритама. Решавање линеарних електричних кола у временском и фреквенцијском домену помоћу система компјутерске алгебре.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни концепти рачунарске симулације електричних кола помоћу програма Matlab/Simulink или Scilab/Xcos, LTspice и QucsStudio. Фазорска анализа. Одзив на почетне услове, побуду и потпун одзив. Резонанција. Фреквенцијски одзив. Бодеови дијаграми. Трофазна кола. Симболичко решавање кола програмима Mathematica/Maxima, MuPad и Symbolic Python. Водови. Симулатори кола на Интернету.
  Садржај практичне наставеРешавање практичних електричних кола помоћу софтверских алата.
  Литература
  1. Б. Рељин, Теорија електричних кола I, Академска мисао, 2003.
  2. Б. Рељин, Теорија електричних кола II, Академска мисао, 2002.
  3. М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  101
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе на рачунарима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми50
  Семинари0