Навигација

ОС2ОТ - Основи телекомуникација

Спецификација предмета
НазивОснови телекомуникација
АкронимОС2ОТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаСврха курса је упознавање са основним принципима телекомуникација.
Исходи учења (стечена знања)Након курса, студенти постају упознати са основним темама у области аналогних и дигиталних телекомуникација, принципима преноса аналогних и дигиталних сигнала у основном и транспонованом опсегу учестаности, као и принципима оптималне детекције сигнала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеМодел ТК система. Спектрална анализа сигнала. Случајан шум. Линеарни и нелинеарни системи. Аналогни модулациони поступци (принцип, особине и утицај шума). ФДМА. Импулсне модулације. ТДМА. Пренос дигиталних сигнала у основном опсегу учестаности (принцип, особине и утицај шума). Пренос дигиталних сигнала у транспонованом опсегу учестаности (принцип, особине и утицај шума). Оптичке телекомуникације.
Садржај практичне наставеРачунски задаци и лабораторијске вежбе из обрађиваних тема.
Литература
  1. Дукић М.Л.: Принципи телекомуникација, Академска мисао, 2008, Београд
  2. Glover I.A. & Grant P.M.: Digital Communications, Prentice Hall, 2004, London.
  3. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2. izdanje, 2002, London.
  4. Стојановић З., Дукић М.Л., Петровић З. Добросављевић З.: Основи телекомуникација – Зборник решених проблема, Електротехнички факултет у Београду, 1998, Београд.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе. Домаћи задаци у форми писања есеја, пројеката (по избору) и рачунских задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава40Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0