Навигација

ОС2НЈ3 - Немачки језик 3

Спецификација предмета
НазивНемачки језик 3
АкронимОС2НЈ3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
   Циљеви изучавања предметаразвијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању краћих форми, усавршавање техника анализе и продукције на текстовима из појединих области струке, овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резлутатима из области уже струке (прикази, излагања, реферати)
   Исходи учења (стечена знања)овладавање различитим техникама писаног изражавања, способност анализе и продукције текстова из области струке, примена говорних образаца у ситуацијама примереним будућем професионалном усмерењу студената
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеовладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резултатима из области свакодневне комуникације и уже струке (биографије, пословна писма, прикази, излагања, краћи реферати, резимеи)
   Садржај практичне наставефункционална анализа реченица и дискурса са тежиштем на развијању способности реконструкције датих језичких јединица, усавршавање језичке комуникативне компетенције у ситуацијама употребе језика за стручну комуникацију
   Литература
   1. Cornelia Gick: Zertifikat Deutsch. Der schnelle Weg. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
   2. Duden : Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber fuer richtiges und modernes Schreiben. Dudenverlag, F. A. Brockhaus, Mannheim 1997.
   3. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte. Langenscheidt Verlag, Berlin 2000.
   4. Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеинтерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe, колоквијум
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит40
   Практична настава15Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми30
   Семинари0