Навигација

ОС2М3 - Математика 3

Спецификација предмета
НазивМатематика 3
АкронимОС2М3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената друге године са појмовима из математичке анализе у n-димензионалном реалном простору.Посебно ће се студенти упознати са вишеструким интегралима,теоријом поља,комплексном анализом,Лапласовом трансформацијом и Фуријеовим редовима са циљем да се оспособе да решавају проблеме примењене математике у разним областима електротехнике.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је компетентан да примењује технику вишеструких интеграла,комплексне анализе,теорије поља,Лапласове трансформације и Фуријеових редова у разним областима електротехнике
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеФункције више променљивих: екстремне вредности,Тејлорова формула,Лагранжов метод, криволинијски, више-струки и површински интеграли,Грин-Риманова теорема, Стоксова теорема, теорема Остроградског,теорија поља, комплексна анализа: Лоранов ред, сингуларитети, теорија остатака, контурна интеграција, израчунавање реалних интеграла применом комплексне анализе,Лапласова трансформација,Фуријеови редови.
  Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу.Посебно се припрема да решава проблеме у електротехници .
  Литература
  1. Н. Цакић: Скрипта из Математике 3, Београд 2007
  2. Синиша Јешић, Иван Лацковић: Математика 3. Комплексне функције, Фуријеови редови и интеграли, Лапласова трансформација, Чигоја штампа, друго допуњено издање, Београд 2005
  3. Синиша Јешић: Скрипта из математике 3, Функције више променљивих, Теорија интеграла, Београд 2007
  4. Б.П.Демидович: Збирка задатака из математичке анализе(на руском). Мир 1980.
  5. Добрило Тошић: Збирка решених испитних задатака из Математике 3. Академска мисао,Београд 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе,дискусије, помоћ при изради домаћих задатака помоћу математичких софтвера.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит20
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари0