Навигација

ОС2ЕЈ3 - Енглески језик 3

Спецификација предмета
НазивЕнглески језик 3
АкронимОС2ЕЈ3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаСтуденти би требало да поседују ниво знања енглеског језика на вишем средњем нивоу.
   Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената за читање уџбеника из електротехнике, приручника и референтне литературе на енглеском језику на вишем средњем нивоу. Излагање студената врсти стручних текстова које користе њихове колеге у земљама енглеског говорног подручја. Задавање задатака студентима да комбинују знање енглеског са знањима из стручних предмета у фазама праксе и продукције.
   Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог модула, студенти би требало да буду у стању да: - размењују писане и усмене специфичне информације, - попуне дијаграме и табеле у складу са датим упутствима, - реше специфичне проблеме на енглеском - брзо прегледају електротехнички текст ради проналажења специфичних информација - бележе детаље из говорног и писаног дискурса електротехнике
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЛоцирање, примена и пренос информација везаних за енглески у електротехници. Повезивање чињеница и идеја. Неодређене, упитне, повратне и релативне заменице, интензификатори, пасивне конструкције, реченице са више од две главне клаузе, модални глаголи, кондиционали, колокације у енглеском за електротехнику. Принципи сажимања информација.
   Садржај практичне наставеПисање резимеа и сажетака. Прављење Power Point презентација које се односе на неку тему из електротехнике. Писано и усмено описивање функције специфичних компоненти. Идентификовање детаља из говорног дискурса електротехнике. Пренос информације из писаног текста у дијаграм. Писање кратких објашњења електричних кола.
   Литература
   1. Sinclair, J. (2004) Collins Cobuild English Grammar, London: Collins
   2. Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
   3. Glendinning, E. H. and J. McEwan (1993): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
   4. Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Information Technology, Oxford: Oxford University Press
   5. Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеАктивне методе, учење путем открића, методе развијања вештина размишљања вишег реда. Методе „учионице брзог покрета“, методе хуманистичке психологије.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит40
   Практична наставаУсмени испит30
   Пројекти10
   Колоквијуми
   Семинари0