Навигација

ОС2Е - Електромагнетика

Спецификација предмета
НазивЕлектромагнетика
АкронимОС2Е
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаДа уведе основе инжењерске електромагнетике сходно потребама мобилних и сателитских комуникационих система, RF и микроталасне технике, радарских система, брзих дигиталних веза, бежичних система, оптичких телекомуникација, оптоелектронике, нанотехнологија, биоинжењеринга, физике плазме, физике полупроводника, електроенергетских машина и система и електромагнетске компатибилности.
  Исходи учења (стечена знања)Обученост студента да може да препозна, формулише и реши основне инжењерске проблеме који захтевају знања електромагнетике и да разуме принципе рада типичних уређаја и система темељених на принципима електромагнетике.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДиференцијалне и интегралне једначине, гранични услови и теореме електростатичког, стационарног струјног, стационарног магнетског и споропроменљивог електромагнетског поља. Максвелове једначине. Закаснели потенцијали. Униформни равни електромагнетски таласи. Одбијање и преламање. Вођени електромагнетски таласи. Водови. Зрачење електромагнетских таласа. Антене. Електромагнетска компатибилност.
  Садржај практичне наставеНема.
  Литература
  1. А. Р. Ђорђевић, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2012.
  2. Б. Нотарош, В. Петровић, М. Илић, А. Ђорђевић, Б. Колунџија, М. Драговић, Збирка испитних питања и задатака из електромагнетике, Академска мисао, Београд, 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари0