Навигација

ОГ2НЈ3 - Немачки језик 3

Спецификација предмета
НазивНемачки језик 3
АкронимОГ2НЈ3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предметаразвијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању краћих форми, усавршавање техника анализе и продукције на текстовима из појединих области струке, овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резлутатима из области уже струке (прикази, излагања, реферати)
    Исходи учења (стечена знања)овладавање различитим техникама писаног изражавања, способност анализе и продукције текстова из области струке, примена говорних образаца у ситуацијама примереним будућем професионалном усмерењу студената
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеовладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резултатима из области свакодневне комуникације и уже струке (биографије, пословна писма, прикази, излагања, краћи реферати, резимеи)
    Садржај практичне наставефункционална анализа реченица и дискурса са тежиштем на развијању способности реконструкције датих језичких јединица, усавршавање језичке комуникативне компетенције у ситуацијама употребе језика за стручну комуникацију
    Литература
    1. Cornelia Gick: Zertifikat Deutsch. Der schnelle Weg. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
    2. Duden : Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber fuer richtiges und modernes Schreiben. Dudenverlag, F. A. Brockhaus, Mannheim 1997.
    3. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte. Langenscheidt Verlag, Berlin 2000.
    4. Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеинтерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe, колоквијум
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања15Писмени испит40
    Практична настава15Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0