Навигација

ОФ3НЈ5 - Немачки језик 5

Спецификација предмета
НазивНемачки језик 5
АкронимОФ3НЈ5
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на средњем нивоу
    Циљеви изучавања предметапроширивање и обогаћивање модела употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама, унапређење продуктивних вештина на општенаучним и стручним текстовима (анализа образаца и њихово активно коришћење у формирању текстова), усавршавање технике писаног изражавања о општенаучним и стручним проблемима и резултатима (прикази, излагања, реферати)
    Исходи учења (стечена знања)употреба општенаучне и стручне терминологије, продукција језичких јединица на одговарајућим нивоима, способност писаног изражавања о општенаучним и стручним проблемима
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставедетаљна анализа реченица и дискурса са тежиштем на развијању способности продукције датих језичких јединица
    Садржај практичне наставеактивна примена форми писаног изражавања о проблемима и резултатима из области научне и стручне комуникације и пословне кореспонденције (биографије, пословна писма, краћи реферати, резимеи), усавршавање језичке комуникативне компетенције у ситуацијама употребе језика у ситуацијама академске и стручне комуникације (писане форме)
    Литература
    1. Volker Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Cornelsen Verlag, Berlin 2010.
    2. Duden : Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber fuer richtiges und modernes Schreiben. Dudenverlag, F. A. Brockhaus, Mannheim 1997.
    3. Braun, Dinsel, Ende: Zentrale Mittelstufenpruefung. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеинтерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe, колоквијум
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања15Писмени испит40
    Практична настава15Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0