Навигација

19М061ММРС - Метрологија и мерни рачунарски системи

Спецификација предмета
НазивМетрологија и мерни рачунарски системи
Акроним19М061ММРС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са савременим начинима обраде и приказивања резултата мерења и мерне несигурности, повезивањем мерила са рачунаром, као и техникама аквизиције и анализе мерних резултата.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност за: прорачун и изражавање мерне несигурности у складу са међународним стандардима; избор адекватне мерне опреме; повезивање мерне инструментације са рачунаром помоћу различитих комуникационих протокола, интерфејса и портова.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСледивост у међународном метролошком систему. Изражавање мерне несигурности у складу са међународним стандардима. Монте Карло метода у моделирању пропагације расподела мерне несигурности. Дефиниције основних и изведених јединица SI и њихова реализација. Савремени трендови развоја мерне инструментације. Aутоматизације процеса мерења применом рачунара.
  Садржај практичне наставеПрорачун мерне несигурности за одабране примере мерења електричних и неелектричних величина. Принципи апсолутне реализације основних и изведених јединица SI. Програмабилни мерни инструменти и индустријски стандарди за њихово повезивање. Примена персоналног рачунара као мерно-аквизиционог инструмента.
  Литература
  1. М. Вујисић, М. Барјактаровић, К. Станковић - Метрологија и мерни рачунарски системи (Скрипта) (ЕТФ, Београд, 2019)
  2. П. Осмокровић, М. Вујисић, К. Станковић - Мерна несигурност (Академска мисао, Београд, 2009)
  3. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (BIPM,ISO,OIEML, Paris, 1995)
  4. A.S. Morris, R. Langari - Measurement and Instrumentation: Theory and Application (Academic Press, 2nd edition, 2015)
  5. B. George, J.K. Roy, V.J. Kumar, S.C. Mukhopadhyay (eds.) - Advanced Interfacing Techniques for Sensors (Springer, 2017)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, пројектни задаци и семинарски радови.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари70