Навигација

19М043ВЛСИ - Пројектовање VLSI система 2

Спецификација предмета
НазивПројектовање VLSI система 2
Акроним19М043ВЛСИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање са "front end" методологијом пројектовања VLSI система, основама језика за опис хардвера, програмабилним компонентама. Разумевање фаза у пројектовању VLSI система, анализе комплексности система и модуларног пројектовања. Оспособљавање за рад са софтверским пакетима за пројектовање VLSI система, FPGA имплементацију, тестирање и вођење документације пројекта.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су упознати са "front end" методологијом пројектовања VLSI система и оспособљени за пројектовање и FPGA имплементацију VLSI система средње сложености.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe4upv
Садржај теоријске наставеЈезици за опис хардвера: дијаграм тока HDL пројектовања. Verilog HDL и VHDL. Основне конструкције VHDL-а. Нивои пројектовања, задавање временских параметара. VHDL код за вишеструку употребу. Врсте симулација. Пројектовање структура за тестирање, аутоматско генерисање тест вектора (ATPG). Програмабилна кола, преглед актуелних FPGA фамилија, упознавање са алатима, практични аспекти пројектовања.
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе, израда пројекта (VHDL) и FPGA имплементација VLSI система средње сложености (Xilinx или Altera развојне плоче).
Литература
  1. S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
  2. Белешке са предавања расположиве на сајту катедре/предмета
  3. J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
  4. John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices and Xilinx 4.2i”, Prentice Hall Int., 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
212
Методе извођења наставеПредавања - Power Point презентацијe. У оквиру практичне наставе се студенати упознају са алатима за пројектовање и FPGA имплементацију VLSI система. Лабораторија - 3 лабораторијске вежбе и самостални рад на изради пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти40
Колоквијуми0
Семинари0