Навигација

19М043МС - Одабрана поглавља из мерних система

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из мерних система
Акроним19М043МС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са хардверским и софтверским основама савремених мерних система. Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују аналогна и дигитална интерфејсна кола и интегришу савремени рачунарски базирани мерни систем. Оспособљавање студената да анализирају програмске функције и развију програм апликације за аквизицију, обраду и приказ мерних података.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог предмета студенти би требало да умеју да: - анализирају и пројектују аналогна и дигитална интерфејсна кола претварача и мерних инструмената - развију LabVindows/CVI program за прикупљање и обраду сигнала и приказ резултата мерења на рачунару
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.rs/~oe4ems/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3AEjKWbQ1FojZZ7W3aSfzIQDtFZFmqnaupIxLfnGveNiA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=486c962d-c91f-4329-9358-8333a04a4959&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеСтандардне архитектуре мерног система. Организација софтвера. Сензори. Мерење физичких величина. Рачунарски подржани мерни системи. Основи архитектуре PC рачунара. Повезивање мерних система преко заједничке магистрале. Повезивање мерних система преко стандардних комуникационих интерфејса. Интелигентни мерни претварачи. Дистрибуирани мерни системи. Виртуелна инструментација. Софтвер мерних система.
Садржај практичне наставеРешавање задатака везаних за мерење физичких величина, обраду сигнала и резултата мерења. Коришћење Measurement & Automation Explorer Коришћење LabVindows/CVI Сензори и интерфејсна кола Мерење температуре помоћу сензора Pt100 Мерење силе помоћу мерних трака Управљање инструментацијом преко IEEE-488 магистрале Повезивање инструментације са PC рачунаром помоћу RS-232 и USB интерфејса
Литература
  1. В.Дрндаревић, "Персонални рачунари у системима мерења и управљања", Академска мисао, Београд, 2003.
  2. В. Дрндаревић, Предавања, расположиво на http://tnt.etf.rs/~oe4ems/Predavanja.html
  3. E. Doebelin, "Measurement Systems, Application and Design", McGraw-Hill, 1990.
  4. Д. Станковић, "Физичко техничка мерења - сензори", Београд, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања у учионици. Рачунске вежбе у учионици и рачунарској лабораторији. Лабораторијске вежбе у лабораторији за електронику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0