Навигација

19М031ММС - Мултимедијални системи

Спецификација предмета
НазивМултимедијални системи
Акроним19М031ММС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима форматирања, компресије и преноса мултимедијалних сигнала.
Исходи учења (стечена знања)Разумевање стандарда за формирање и пренос мултимедијалних сигнала, и структуром телекомуникационе мреже као подршке мултимедијалним апликацијама.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/multimedijalni-sistemi/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNkSAYpL_eHC7oTuLQv1xxqM_9zg6i09oitBlONtP4H81%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a01d16a-8ccf-42b1-befb-7bee936d8f3f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеМултимедијални документ. Дистрибуирани и централизовани системи. Формати записа слике, видеа, аудија и текста. Компресије у мултимедији. H.26x, HEVC, MPEG-x, MHEG, VPx. MPEG-7, MPEG-21, MPEG-DASH. Семантичка анализа мултимедијалних сигнала. Пренос мултимедијалних сигнала. Мултимедија код паметних уређаја. Моделовање и анализа мултимедијалног саобраћаја. Квалитет сервиса и доживљаја у мултимедији.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе на рачунарима где се врши симулација мултимедијалних апликација.
Литература
  1. David R. Bull, Min Wu, Rama Chellappa, Sergios Theodoridis, Academic Press Library in Signal Processing Volume 5: Image and Video Compression and Multimedia, Academic Press, 2014.
  2. K. R. Rao, Do Nyeon Kim, Jae Jeong Hwang, Video Coding Standards: AVS China, H.264/MPEG-4 PART 10, HEVC, VP6, DIRAC and VC-1, Springer Science+Business Media Dordrecht 2014.
  3. B. Furht, ed., Encyclopedia of multimedia. Springer Science & Business Media, 2008.
  4. G.Iwacz, A.Jajszczyk, M.Zajaczkowski, Multimedia Broadcasting and Multicasting in Mobile Networks, Wiley, 2008.
  5. Guilherme Correa, Pedro Assuncao, Luciano Agostini, Luis A. da Silva Cruz, Complexity-Aware High Efficiency Video Coding, Springer Science+Business Media, 2016.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари50