Навигација

19М031ИКТ - Информационо комуникационе технологије у телемедицини

Спецификација предмета
НазивИнформационо комуникационе технологије у телемедицини
Акроним19М031ИКТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима телемедицине и примене информационо комуникационих технологија у медицинске сврхе: прикупљање медицинских података о пацијенту са једне стране и њиховог слања на другу локацију ради испитивања, консултација и формирања дијагнозе.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да препознају и процесирају основне сигнале у телемедицини. Развој главних телемедицинских сервиса.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3axgC3qTD9qvFMG4qutWZK_dAQiVKRJGQzK6UohIR5zfU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6906b9ce-ab39-4aae-96b3-d53980f5990e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОсновни принципи телемедицине. Аквизиција и процесирање различитих врста виталних и других медицинских сигнала. Сигнали и информациони системи у телемедицини и здравству. Повезивање различитих уређаја у и на систем. PACS (Picture Archiving and Communication System). HL7. DICOM. Дистрибуција биомедицинских података. Основни телемедицински сервиси. Економски, законски, етички аспекти телемедицине.
Садржај практичне наставеАудиторне и рачунарске вежбе које прате предавања и показне вежбе. Употреба различитих платформи, библиотека и модула за аквизицију и процесирање телемедицинских сигнала (Arduino, Raspberry Pi, ...).
Литература
  1. Ирини Рељин, Ана Гавровска, Телемедицина, Академска мисао, април 2013, ISBN 978-86-7466-458-2.
  2. Halit Eren, John G. Webster, The e-Medicine, e-Health, m-Health, Telemedicine, and Telehealth Handbook, CRC Press, Vol-1 and Vol-2, Boca Raton, London, New York, 2016, ISBN: 978-1-4822-3662-0.
  3. Maria Manuela Cruz-Cunha, Antonio J. Tavares, Ricardo Simoes, Handbook of Research on Developments in E-Health and Telemedicine: Technological and Social Perspectives, Medical Information Science Reference, 2010, ISBN 978-1-61520-670-4.
  4. Georgi Graschew, Theo A. Roelofs, edts., Advances in Telemedicine: Technologies, Enabling Factors and Scenarios, InTech, Rijeka, Croatia, 2011.
  5. Hans Peter Soyer, Michael Binder, Anthony C. Smith, Elisabeth M. T. Wurm, Telemedicine in Dermatology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, e-ISBN 978-3-642-20801-0
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе и вежбе на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари30