Навигација

19М013ПРМ - Прекидачки релуктантни мотори 2

Спецификација предмета
НазивПрекидачки релуктантни мотори 2
Акроним19М013ПРМ
Студијски програм
Модул
Тип студија
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаЕлектричне машине
  Циљеви изучавања предметаСтицање фундаменталних знања о прекидачким релуктантним моторима (ПРМ) која укључују њихову анализу, моделовање, пројектовања и управљање.
  Исходи учења (стечена знања)Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени за самосталну анализу и моделовање и управљање прекидачким релуктантним моторима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Основне особине и принцип рада ПРМ. Перформансе ПРМ. Моделовање прекидачког релуктантног мотора методом коначних елемената у програмском пакету Аnsys Electronics Desktop. Топологије енергетских претварача за напајање прекидачких релуктантних мотора. Управљање прекидачким релуктантним моторима. Утицај интеракције фаза на перформансе прекидачког релуктантног мотора.
  Садржај практичне наставеПрактичне вежбе на рачунару у програмским пакетима Аnsys Electronics Desktop и Matlab-Simulink. Студенти ће моделовати различите конфигурације ПРМ као и одговарајуће топологије енергетских претварача за њихово напајање методом корак по корак. Након тога следи детаљна анализа добијених симулационих резултата. У лабораторији ће се студетима показати примери брзинско контролисаних ПРМ.
  Литература
  1. Драган Михић, Жарко Копривица, " Прекидачки релуктантни мотори".
  2. Nicola Bianchi, "Electric Macine Analysis Using Finite Elements", CRC Press, 2005.
  3. B. Bilgin, J. Weisheng, A. Emadi, "Switched Reluctance Motor Drives: Fundametals to Applications", CRC Press, 2018.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, симулације на рачунару, показне вежбе у лабораторији.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит35
  Практична настава10Усмени испит20
  Пројекти0
  Колоквијуми35
  Семинари0