Навигација

19М013АЕМ - Анализа и моделовање електричних машина методом коначних елемената

Спецификација предмета
НазивАнализа и моделовање електричних машина методом коначних елемената
Акроним19М013АЕМ
Студијски програм
Модул
Тип студија
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаЕлектричне машине, Обртне електричне машине
  Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената за самосталну анализу и моделовање најзаступљенијих типова електричних машина (једносмерне, асинхроне, синхроне, релуктантне) коришћењем методе коначних елемената (Finite Element Method-FEM). Упознавање студената са утицајем геометрије и параметара машина на статичке и динамичке перформансе, губитке, степен искоришћења снаге, итд.
  Исходи учења (стечена знања)Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени за самосталну анализу и моделовање најзаступљенијих типова електричних машина (једносмерне, синхроне, асинхроне, релуктантне итд.). Поред тога, студенти ће бити упознати са савременим типовима електрични машина као и са најновијим трендовима у њиховој анализи и пројектовању.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКроз курс студенти ће се прво упознати са основним постулатима FEM-а и његовој примени у анализи електромагнетских појава у електричним машинама и актуаторима. Затим следи упознавање са основним приступима у моделовању и анализи електричних машина где ће студенти стећи знања у циљу одређивања динамичких карактеристика машина као и губитака и степена искоришћења снаге.
  Садржај практичне наставеПрактичне вежбе на рачунару где ће студенти кроз примере реалних електричних машина научити корак по корак како се развија модел, а затим и користи за даљу анализу параметара и карактеристика конкретне машине.Након сваке од области предвиђен је домаћи задатак, чијом израдом студенти стичу одређени број поена
  Литература
  1. Скрипта и упутства за практичне вежбе (у припреми је)
  2. Nicola Bianchi, "Electric Macine Analysis Using Finite Elements", CRC Press, 2005.
  3. Octave FEMM User's Manual, www.femm.info
  4. J. R. Hendershot, T.J.E. Miller, "Design of Brusless Permanent-Magnet Machines" , Motor Design Books LLC, 2010.
  5. B. Bilgin, J. Weisheng, A. Emadi, "Switched Reluctance Motor Drives: Fundametals to Applications", CRC Press, 2018.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, симулације на рачунару, израда домаћих задатака и завршног пројекта. .
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава5Усмени испит
  Пројекти40
  Колоквијуми
  Семинари