Навигација

19Е112БП - Базе података

Спецификација предмета
НазивБазе података
Акроним19Е112БП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаNema
    Циљеви изучавања предмета1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima Sistema za Upravljanje Bazama Podataka. 2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka. 3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
    Исходи учења (стечена знања)Osposobljenost studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
    Садржај предмета
    Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/bp1/index.html
    Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aouxbLyn32pp5c7muH3yGuZpJdbCFmeZKUYT_G7azdrU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=83be7308-50fd-4805-8e0d-2f3b0fe790f8&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
    Садржај теоријске наставеOsnovni pojmovi i principi Baza Podataka. Abstrakcije podataka. Instanca i Šema. Nezavisnost podataka. Modeli podataka. Jezici baza podataka. Model Entiteti-Veze. Relacioni Model. Relaciona Algebra i Relacioni Račun, SQL. Optimizacija Upita. Objektno-Orijentisani Sistemi. Objektno-Relacioni Sistemi. Obrada Transakcija. Tehnike validacije. Oporavak od kvara. Komercijalni Sistemi.
    Садржај практичне наставеLaboratorijske vežbe: Dizajn i implementacija konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
    Литература
    1. Database System Concepts, A. Silberschatz, H. Korth, S Sudarshan, McGraw Hill Education, 2010.
    2. Database Systems:The Complete Book, H. Garcia-Molina, J.D.Ulman, J. Widom, Prentice Hall, 2008.
    3. Upravljanje Transakcijama, M.Bojovic, Akademska misao, 2003.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    311
    Методе извођења наставе30 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi, kolokvijum na sredini semestra, projekat. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит60
    Практична настава10Усмени испит0
    Пројекти10
    Колоквијуми20
    Семинари0