Навигација

19Е092НЈ3 - Немачки језик 3

Спецификација предмета
НазивНемачки језик 3
Акроним19Е092НЈ3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
   Циљеви изучавања предмета- развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању краћих форми, - усавршавање техника анализе и продукције на текстовима из појединих области струке, - овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резлутатима из области уже струке (прикази, излагања, реферати)
   Исходи учења (стечена знања)- овладавање различитим техникама писаног изражавања, - способност анализе и продукције текстова из области струке, - примена говорних образаца у ситуацијама примереним будућем професионалном усмерењу студената
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе- овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резултатима из области свакодневне комуникације и уже струке (биографије, пословна писма, прикази, излагања, краћи реферати, резимеи) - проширивање фонда стручне терминологије
   Садржај практичне наставе- функционална анализа реченица и дискурса са тежиштем на развијању способности реконструкције датих језичких јединица, - усавршавање језичке комуникативне компетенције у ситуацијама употребе језика за стручну комуникацију
   Литература
   1. Horst Bumiller, Monika Burgmaier, Walter Eichler, Bernd Feustel, Thomas Käppel, Werner Klee, Jürgen Manderla, Olaf Reichmann, Jürgen Schwarz, Klaus Tkotz, Ulrich Winter: Fachkunde Elektrotechnik. Europa Lehrmittel. Haan-Gruiten, 2018.
   2. Duden : Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben. Geschäfts- und Privatkorrespondenz verständlich und korrekt formulieren. Dudenverlag, Berlin, 2015.
   3. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte neu 2. Klett Verlag, Stuttgart, 2017.
   4. Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставе- интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), - самосталан рад (презентације и дискусијe након излагања)
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања45Писмени испит40
   Практична настава15Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари0