Навигација

19Е092ЕЈ4 - Енглески језик 4

Спецификација предмета
НазивЕнглески језик 4
Акроним19Е092ЕЈ4
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНиво енглеског језика на минимум средњем нивоу
   Циљеви изучавања предметаУнапређење језичких компетенција на енглеском језику које су потребне за даље студирање и рад у области електротехнике.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће располагати већим инвентаром лексике и синтаксе, прошириће спектар стручних тема о којима могу да читају, пишу и разговарају на енглеском језику, елиминисаће честе грешке у говору и писању, умеће да интерпретирају визуелне информације (статистика, графикони) и преточе их у текст, умеће да напишу мотивационо писмо за праксу, посао или студије.
   Садржај предмета
   Линк ка страници предметаhttp://engleski.etf.rs/
   Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIyteevLy5pkT8ZmLo3OTHtuktu_C0lJ_jLNEbhJYet81%40thread.tacv2/conversations?groupId=d0c9662c-76b4-4f47-a0c5-4c237192e8fd&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
   Садржај теоријске наставеМеханизми грађења речи, употреба члана, релативне и условне клаузе, модални глаголи за предвиђање.
   Садржај практичне наставеВежбе читања и анализе текста, вежбе слушања, говорне вежбе, вежбе писања, вежбе вокабулара
   Литература
   1. English 4 - Class Material, a downloadable collection of course material compiled by the course instructor
   2. Glendinning, E., Mc Ewan, J. Oxford English for Information Technology. Oxford University Press.
   3. Glendinning, E., Mc Ewan, J. Oxford English for Electronics. Oxford University Press.
   4. Vince, M. First Certificate Language Practice with Key. Macmillan.
   5. Vince, M. Advanced Language Practice with Key. Macmillan.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеИнтерактивне методе с разноврсним вежбама које активирају студенте и подстичу продуктивне језичке вештине
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари