Навигација

19Е081ММ1 - Математика 1

Спецификација предмета
НазивМатематика 1
Акроним19Е081ММ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима и чињеницама дискретне математике и математичке анализе неопходним за студије електротехнике.
  Исходи учења (стечена знања)Оспосoбљавање студената за успешно праћење математичких предмета на вишим годинама студија кроз подједнако поклањање пажње теоријском премишљању и практичним применама.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://mat1.etf.bg.ac.rs/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3auIVEIF1pxD5unKz9PYSTyl98j1JOWRxHqxlCmXIJlOM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7430d921-2133-4de0-a737-cd97eef3e585&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеСкупови, релације, пресликавања. Основи математичке логике. Општа алгебра. Линеарна алгебра. Полиноми и рационалне функције. Увод у математичку анализу. Реални низови. Граничне вредности функција. Диференцијални рачун.
  Садржај практичне наставеОдговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
  Литература
  1. M. Rašajski, B. Malešević, T. Lutovac, B. Mihailović, N. Cakić: Linearna algebra, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnicki fakultet i Akademska misao, Beograd 2017. ISBN: 978-86-7466-680-7
  2. Милан Меркле, Математичка анализа -теорија и хиљаду задатака-за студенте технике, треће измењено и допуњено издање, Академска мисао 2015.
  3. Цветковић Д., Лацковић И., Меркле М., Радосављевић З., Симић С., Васић П., Математика 1 – Алгебра, IX издање, Академска мисао, Београд, 2006.
  4. Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Малешевић Б., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре (први део), VI издање, Академска мисао, Београд, 2006.
  5. Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре (други део), V издање, Академска мисао, Београд, 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе на табли.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0