Навигација

19Е071ОЕ1 - Основи електротехнике 1

Спецификација предмета
НазивОснови електротехнике 1
Акроним19Е071ОЕ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним концептима, једначинама и методима анализе електростатичких поља и струјних поља. Увођење у концепте, методе анализе и теореме електричних кола сталних струја.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за аналитичко решавање практичних проблема електростатичких поља и овладавање методима за ефикасно решавање сложених линеарних електричних кола сталних струја.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://oet.etf.rs/
  Садржај теоријске наставеЕлектростатика. Кулонов закон. Потенцијал. Гаусов закон. Проводници. Кондензатори. Диелектрици. Енергија. Поља и кола сталних струја. Струјно поље. Џулов закон. Електрични генератори. Први и други Кирхофов закон. Графови кола. Решавање кола Кирхофовим законима. Метод контурних струја. Метод потенцијала чворова. Теореме. Електричне мреже са кондензаторима.
  Садржај практичне наставенема
  Литература
  1. А. Ђорђевић, Основи електротехнике 1. део (Електростатика), Академска мисао, Београд, 2016.
  2. А. Ђорђевић, Основи електротехнике 2. део (Сталне струје), Академска мисао, Београд, 2016.
  3. Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 1. део (Електростатика), Академска мисао, Београд, 2016.
  4. Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 2. део (Сталне струје), Академска мисао, Београд, 2016.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0