Навигација

19Е063НФ - Нуклеарна физика

Спецификација предмета
НазивНуклеарна физика
Акроним19Е063НФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаПрипрема за решавање практичних проблема у области нуклеарне технологије и дозиметрије и заштите од зрачења.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање теоријским апаратом који описује различите аспекте атомског система.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИсторијски развој нуклеарне физике; Боров модел атома; Земанов ефекат; Нуклеарна спектроскопија; Електронска парамагнетна резонанца; Нуклеарна магнетна резонанца; Статичке и динамичке особине језгра; Интеракција зрачења са материјом; Нуклеарни детектори; Акцелератори наелектрисаних честица; Нуклеарне силе; Елементарне честице; Стандардни модел великог праска.
  Садржај практичне наставеРачунске и лабораторијксе вежбе које практично илуструју теме покривене у теоријској настави.
  Литература
  1. П. Осмокровић, Основи нуклеарне физике, Академска мисао, Београд, 2008.
  2. Нуклеарна физика - Увод - Са физиком честица, W. E. Burcham (Научна Књига, 1973)
  3. Збирка задатака из нуклеарне физике, П. Осмокровић, М. Срећковић (Научна књига, Београд, 1994)
  4. Збирка решених задатака из атомске физике, Ј. М. Пурић, С. И. Ђениже (Научна књига, Београд, 1991)
  5. П. Осмокровић, М. Срећковић, Инструменти за детекцију и спектрометрију у нуклераној физици (са упутствима за лабораторијске вежбе), Научна књига, Београд, 1991.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставе45 часова предавања + 30 часова рачунских вежби на табли + 15 часова лабораторијских вежби
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит35
  Практична настава30Усмени испит35
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0