Навигација

19Е042ОАЕ - Основи аналогне електронике

Спецификација предмета
НазивОснови аналогне електронике
Акроним19Е042ОАЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаРазумевање принципа функционисања и упознавање са карактеристикама основних полупроводничких електронских компоненти. Упознавање са могућностима примене основних електронских компоненти. Упознавање студената са поступцима анализе и пројектовања основих аналогних електронских кола.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да примењују основне моделе електронских компоненти у анализи и пројектовању једноставних аналогних електронских кола.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://tnt.etf.rs/~19e042oae/
Садржај теоријске наставеПолупроводници. PN спој. Диодe. Примена диода. Биполарни транзистори. Транзистори са ефектом поља. Једностепени појачавачи са биполарним и FET транзисторима. Вишестепени појачавачи. Диференцијални појачавачи. Струјни извори. Активна оптерећења. Операциони појачавачи. Негативна повратна спрега. Основна кола са операционим појачавачима. Компаратори. Стабилизатори. Појачавачи снаге.
Садржај практичне наставеРешавање задатака везаних за примену основних електронских компоненти. Лабораторијске вежбе: Основна кола са диодама. Једностепени појачавачи са биполарним и FET транзисторима. Карактеристике операционих појачавача. Примена операционих појачавача. Стабилизатори. Појачавач снаге.
Литература
  1. V. Drndarević, Elektronika, Beoград, 2005.
  2. С. Марјановић, "Електроника 1- компоненте и кола", Академска мисао, Београд, 2004.
  3. S. Tešić, D. Vasiljević: Osnovi elektronike, Beograd, 1990.
  4. V. Drndarević, N. Jovičić, V. Rajović, "Elementi elektronike - Zbirka zadataka", Akademska misao, 2014.
  5. Р. Ђурић, "Збирка задатака из аналогне електронике", Графос интернационал, Панчево, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставеПредавања се изводе у учионици на табли. Рачунске вежбе се изводе на табли уз приказивање појединих електронских компоненти и склопова. Лабораторијске вежбе се изводе у лабораторији за електронику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит60
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари