Навигација

19Е032ТМ - Телекомуникационе мреже

Спецификација предмета
НазивТелекомуникационе мреже
Акроним19Е032ТМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознати студенте с основама теорије телекомуникационих и рачунарских мрежа. Илустровати протоколе и механизме нижих слојева. Оспособити студенте за примену софтверских алата за анализу мрежа и програмирање једноставнијох мрежних апликација.
Исходи учења (стечена знања)По положеном испиту, студенти ће знати основне појмове и дефиниције из области телекомуникационих и рачунарских мрежа; биће упознати с референтним моделима за протоколе, знаће механизме који се примењују на нижим слојевима и моћи ће да користе софтверске алате за анализу мрежа. Додатно, оспособиће се за програмирање типичних клијент-сервер апликација.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1327
Садржај теоријске наставеОсновни појмови и дефиниције. Слојевита декомпозиција и референтни модели за протоколе. Физички слој. Адресирање. Контрола приступа средини за пренос. Механизми за обезбеђивање поузданог преноса; детекција и корекција грешке, контрола тока. Примери протокола. Моделирање телекомуникационог саобраћаја. Сервисни системи. Моделирање бафера и прорачун кашњења. Анализа перформанси.
Садржај практичне наставеЛабораторијске и аудиторне вежбе у оквиру којих ће се студенти упознати с прорачуном перформанси (вероватноћа судара јединица података, број покушаја до успеха, искоришћеност линка, кашњење). Рачунарска симулација типичних процедура (ARQ). Рад у алатима Wireshark, C и Python – анализа садржаја пакета, имплементација типичних алгоритама на микроконтролеру и програмирање клијент-сервер апликација.
Литература
  1. W. Stallings: Data and Computer Communications, Prentice Hall, 2011
  2. James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison-Wesley, 2013
  3. M. Bjelica: Telekomunikacione i računarske mreže – zbirka rešenih zadataka, Akademska misao, 2013.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
31.50.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне и лабораторијске вежбе; домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања5Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми25
Семинари0