Навигација

19Е023ТВН1 - Техника високог напона 1

Спецификација предмета
НазивТехника високог напона 1
Акроним19Е023ТВН1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаНастанак и параметри атмосферских пражњења. Простирање таласа по водовима и прорачун атмосферских пренапона. Склопни пренапони. Привремени пренапони. Заштита електроенергетских објеката од пренапона. Координација изолације.
Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу генерална знања о узроцима настанка пренапона и последицама њиховог дејства. Студенти се оспособљавају да врше избор уређаја за заштиту и спроведу координацију изолације електроенергетских објеката.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=31#fajlovi
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aO8j8xeZMw8VAF2V7nnWM8zwa9Vh6Q0a5G77Kk76VmxY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a6f7ec9-4ed0-416c-a73c-96bbac42fcfb&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеФизика атмосферских пражњења. Параметри пражњења. Простирање таласа по водовима. Моделовање елемената ЕЕС. Уређаји за заштиту од пренапона, конструкција, дејство, избор. Опис и прорачун склопних пренапона. Физика настанка привремених пренапона и њихова процена. Координација изолације.
Садржај практичне наставеПрактична настава се изводи решавањем проблема аналитичким и нумеричким методима у учионици и рачунском центру.
Литература
  1. Милан Савић, Златан Стојковић : Техника високог напона - атмосферски пренапони, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, 2001, стр. 536.
  2. A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004.
  3. Милан Савић : Високонапонски расклопни апарати, Електротехнички факултет, Београд, Академиска мисао, Београд, 2004, стр. 281.
  4. Grujić A. and Stojković Z. (2011) : Software tool for estimating the 3D lightning protection zone of high voltage substations; International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE) – Special Issue: Technology transfer – new perspectives on delivering electrical and electronics engineering education, Vol. 48, No. 3, July 2011, pp. 307-322.
  5. Grujić A., Stojković Z. (2016) : Fuzzy Logic Based Concept for High Voltage Substation Risk Management against Lightning; IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol. 11, Issue Suplement S1, p. S28-S36, July 2016.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе се заснивају на аналитичким и нумеричким методима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми20
Семинари0