Навигација

19Е014РЕП - Регулација електромоторних погона

Спецификација предмета
НазивРегулација електромоторних погона
Акроним19Е014РЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаосновна предзнања из електромоторних погона
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са значајем регулисаних електромоторних погона, управљачким структурама погона, методама анализе, интеграције неопходне опреме, и избор структуре и параметара регулационог подсистема. Проучавање савремених стратегија управљања и њихова примена у регулисаним погонима.
Исходи учења (стечена знања)Познавање суштине и разумевање основних принципа и специфичности регулисаних електромоторних погона. Способност конципирања, пројектовања и избора начина напајања и управљања. Познавање типичних решења и опреме.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/Predavanja_RP_BG.htm
Садржај теоријске наставеРегулисани ЕМП, систем са повратном везом. Оцена квалитета регулисаних ЕМП. Методе анализе и синтезе. Реализација. ЕМП са МЈС. Управљање напоном индукта и побудом. ЕМП са моторима за наизменичну струју. ЕМП са напонским и струјним инвертором. Скаларно и векторско управљање, директна контрола момента. Мерења и регулација процесних величина. Интеграција са надређеним системима управљања и надзора.
Садржај практичне наставеСврха регулације, повратне везе по струји, брзини и положају, регулатори и други елементи, стабилност, статичке и динамичке перформансе. Анализа у комплексном и временском домену. Динамичка блок-шема, анализа помоћу рачунарске симулације, избор структуре, оптимална појачања и временске константе, адаптација, опсервери. Лаб. вежбе: регулисани погони са једносмерним и асинхроним моторима.
Литература
  1. Владан Вучковић: Електрични погони, Електротехнички факултет, Београд 1997.
  2. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије"
  3. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос, ...... ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”
  4. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001
  5. Jens Weidauer, Richard Messer, "Electrical Drives:Principles-Planning-Applications-Solutions" Publicis Publishing, Germany, 2014
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе лабораторијске вежбе, презентације, демонстрације, пројекат, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит20
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0