Навигација

19Е014ПРЕТ - Пројекат из енергетских трансформатора

Спецификација предмета
НазивПројекат из енергетских трансформатора
Акроним19Е014ПРЕТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаЕнергетски трансформатори
  Циљеви изучавања предметаПројекат енергетског трансформатора подразумева итеративан прорачунски поступак за одређивање основних димензија и карактеристичних величина и основни склопни цртеж, а у циљу да се добије енергетски трансформатор са минималним утрошком материјала и оптималних губитака уз остварење задатих карактеристика при захтеваном начину експлоатације.
  Исходи учења (стечена знања)Сагледавање везе између конструкцијских параметара и радних карактеристика трансформатора. Знања су неопходна и при спецификацији и набавци трансформатора, као и пројектантима и конструкторима трансформатора.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗадавање карактеристика енергетског трансформатора који се пројектује. Давање упутстава и потребних дијаграма. Достављање студентима угледног цртежа трансформатора сагласног типу који се пројектује. Обезбеђење консултација за израду пројекта.
  Садржај практичне наставеИзбор материјала и прорачун основних димензија магнетског кола и избор врсте и прорачун намотаја за задате полазне параметре енергетског трансформатора. Прорачун пораста температура и провера динамичке издржљивости при кратким спојевима. Избор и димензионисање расхладног система. Параметри пројектованог трансформатора и радне карактеристике. Израда цртежа у 3 димензије.
  Литература
  1. И. Волчков: Прорачун енергетских трансформатора
  2. Ј. Крстовић, Р. Радосављевић: Пројектовање дистрибутивних трансформатора, Академска мисао, 2009.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  02
  Методе извођења наставеРедовне консултације, преглед урађених делова пројекта и достављање потребних материјала. Одбрана пројекта после комплетирања и предаје.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит30
  Пројекти60
  Колоквијуми
  Семинари