Навигација

19Е013САЕ - Софтверски алати у електроенергетици

Спецификација предмета
НазивСофтверски алати у електроенергетици
Акроним19Е013САЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаNema
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са наменом, врстом и основама примене софтверских алата који се користе у електроенергетици. Коришћење актуелних програмa за обраду и анализу података, за израду текстуалне и графичке документације.Припрема и спровођење симулација дин.с. и коришћење програма за нум.симулацију. Подешавање параметара и праћење рада софистицираних уређаја, за управљање и надзор система и процеса.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за коришћење софтверских алата за припрему техничке документације. Оспособљавање студената за разумевање и коришћење других софтверских алата (алата за истраживање, развој и аутоматизацију технолошких процеса), који имају примену у електроенергетици.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИзрада графичке док.(отварање пројекта, уношење елемената, и њихово повезивање), пратећи док.пројекта (спецификације и листе).Програм за израду техничких цртежа. Подешавање пар. и праћење рада уређаја. Начини повезивања, ком.протоколи. Упр. и надзор процеса и система – SCADA (акв.под.трендови,дијагностика), ограничења и начини имплементације.
  Садржај практичне наставеПрипремa једног лаб.извештаја, семес.рада и презентације. Демо.Matlaba-a.Simulink.Алати за генерисање DSP кода, симулацију и емулацију DSP.Spice – сим.ел.направа.FEM алати за прорачун споропроменљивог магнетског и електричног поља.Eplan–демонстрација Autocad-Примери израде техничких цртежа. SCADA системи–демo.сложених постројења,удаљени приступ,приказ архивираних величина,трендови.
  Литература
  1. Стојковић З., Микуловић Ј., Стојановић З.: Практикум из софтверских алата у електроенергетици, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. David Bailey, Edwin Wright, Practical SCADA for industry, Newnes – Elsevier, 2003.
  3. Steven Karris, Introduction to Simulink® with Engineering Applications, Orchard Publications, Fremont, CA, SAD, 2006
  4. Eplan Education for students – Help and manual, EPLAN Software & Service, 2011
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, демонстрације, презентације, практичне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава50Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари