Навигација

19Е012ПТ - Пренос топлоте

Спецификација предмета
НазивПренос топлоте
Акроним19Е012ПТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаСавладавање основних законитости преноса топлоте и преноса енергије преносом масе. Сагледавање важности одређивања температуре као ограничавајућег фактора снаге електроенергетских компоненти, разумевање природе њиховог загревања услед губитака енергије и генерисања топлоте у њима. Упознавање студената са приступима из праксе да се термички прорачуни заснивају на емпиријским законитостима.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да овладају свим законитостима из теорије преноса топлоте који су од интереса у електроенергетици и да за исте увиде како се могу применити у пракси. Разумевање класичних (упрошћених) инжењерских метода, њихових ограничења и могућностима које доноси примена савремених софтверских алата и метода заснованих на дубљем физичком описивању процеса загревања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://term-procesi.etf.rs/index.html
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ATzaC2B5H0xUUDbog4dtDGdh6BoqQE--O3gu7hSOkMIU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c0cb29e-7352-476b-a1d3-79862b5e5a40&tenantId=
Садржај теоријске наставеПровођење (општа једначина температурног поља и њено решавање – аналитички или нумерички, применом софтвера), зрачење (основне законитости и радијационе шеме) и струјање (класификација и изрази доступни у литератури).Комплексни пренос топлоте и гранични услови. Стационарни и прелазни топлотни процеси.Пренос топлоте преносом масе.Размењивачи топлоте. Ребра за хлађење. Примери из електроенергетике.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе на табли и 4 лабораторијске вежбе (мерење температуре (3 часа), струјање – одређивање коефицијента преласка топлоте директном и индиректном методом (4 часа), зрачење – просторна расподела снаге зрачења (3 часа), провођење – Беукенов модел и примена FEM алата (4 часа).
Литература
  1. Материјали на сајту http://term-procesi.etf.bg.ac.rs/
  2. Збирка задатака из Електротермије са приручником за лабораторијске вежбе, З. Радаковић, М. Јовановић, Електротехнички факултет, 1995.
  3. Fundamentals of heat and mass transfer, Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, 6th edition, ISBN-13: 978-0471457282, ISBN-10: 0471457280
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
10.51
Методе извођења наставеКласична предавања, вежбе на табли, рачунарске симулације, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит35
Практична настава30Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми35
Семинари