Навигација

19Д081АР - Аутоматско резоновање

Спецификација предмета
НазивАутоматско резоновање
Акроним19Д081АР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Примењена математика
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним методама и техникама аутоматског резоновања и применама у математици, рачунарству и електротехници
   Исходи учења (стечена знања)Студенат је способан да препозна и реши неке проблеме из електротехнике и рачунарства применом идеја и техника аутоматског резоновања.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредстављање знања. Класичне и некласичне логике. Дедуктивни системи . Технике и стратегије аутоматског резоновања. Резоновање базирано на моделима, под задатим условима, временски одређено резозовање, хеуристичко резоновање. Логичко програмирање. Разумевање и превођење језика. Софтверски агенти. Верификација и контрола софтвера.
   Садржај практичне наставеОдговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
   Литература
   1. J. Harrison: "Handbook of Practical Logic and Automated Reasoning" Cambridge University Press, 2009.
   2. A. Voronkov and A. J. A. Robinson editors: "Handbook of Automated Reasoning", Vol. I, North Holand, 2001.
   3. L. Wos: " Journal of Automated Reasoning, Special Issue: Advances in Logic Through Automated Reasoning" , L. Wos, ed., Vol. 27, No. 2, 2001.
   4. G. Luger, W. A. Stubblefield: " Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving", The Benjamin/Cummings PublishingCompany, Inc. 1993.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставепредавања , аудиторне вежбе, дискусије.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми
   Семинари70