Навигација

19Д061ПИК - Пројектовање интегрисаних кола

Спецификација предмета
НазивПројектовање интегрисаних кола
Акроним19Д061ПИК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са фамилијама монолитних дигиталних и аналогних ИК на бази Si, GaAs, полупроводничких хетероструктура и полимера као и ИК у хибридној техници. Изучавају се начин њихове израде и перформансе. Учи се како се врши, при пројектовању, оптимизација њихових карактеристика (брзина, снага, потрошња и сл.) избором технолошких и геометријских параметара, као и техником израде.
   Исходи учења (стечена знања)Студент је упознат са технолошким аспектима проблематике конструисања аналогних кола, дигиталних кола и кола у комбинованом сигналу. Студент је способан да одабере оптималну топологију кола и да исту пренеси у интегрисано окружење водећи рачуна о технолошким ограничењима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМетодологија пројектовања интегрисаних кола (ИК). Пројектовање монолитних ИК. Поступци и основна правила пројектовања. Правила пројектовања топологије ИК. Конструктивно-технолошка ограничења при пројектовању. Пројектовање стандардних ИК Пројектовање наменских кола. Методологије дизајнирања. Термални дизајн ИК. Пројетовање хибридних, дебелослојних и танкослојних ИК. Термални дизајн хибридних ИК.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Р.Рамовић, "Микроелектронска кола" (скрипта), Београд 2000 год.
   2. R. Jacob Baker CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation (IEEE Press Series on Microelectronic Systems Book 22) 4th Edition
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставепредавања, консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти35
   Колоквијуми
   Семинари35