Навигација

19Д051СОС - Савремене технике обраде сигнала

Спецификација предмета
НазивСавремене технике обраде сигнала
Акроним19Д051СОС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са савременим техникама обраде једнодимензионих и дводимензионих сигнала. То подразумева да се студенти оспособе за предпроцесирање реалних сигнала, за примену напредних технике за анализу сигнала, као и за примену статистичких метода за филтрирање сигнала.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће у оквиру овог курса овладати следећим вештинама: примена техника за предпроцесирање у циљу униформисања реалних података и корекције недостајућих вредности и аутлајера; представа сигнала помоћу различитих временско-фреквенцијских трансформација у циљу лакше филтрације и визуализације; филтрација сигнала статистичким методама које раздвајају независне изворе из мешавина сигнала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредпроцесирање и издвајање обележја. Карактеристични параметри у временском и фреквенцијском домену. Хилбертова трансформација. Кратковремена Фуријеова трансформација. Kонтинуална и дискретна Wavelet трансформација. Филтрација и компресија коришћењем Wavelet трансформације. Хилберт-Хуанг трансформација. Вигнер-Вил трансформација. Анализа основних компоненти. Анализа независних компоненти.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Cohen, L. Time-frequency analysis. New Jersey: Prentice hall, 1995.
   2. Huang, N.E. Hilbert-Huang transform and its applications. World Scientific, 2014.
   3. Debnath, L., Shah, F.A., Wavelet transforms and their applications, 2nd edition. Boston: Birkhäuser, 2015
   4. Comon, P., Jutten, C. eds., Handbook of Blind Source Separation: Independent component analysis and applications. Academic press, 2010.
   5. Gray, R.M., Davisson, L.D., An introduction to statistical signal processing. Cambridge University Press, 2004
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставе8x15 часова
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава0Усмени испит30
   Пројекти70
   Колоквијуми0
   Семинари0