Навигација

19Д031ТПР - Технике позиционирања у радио мрежама

Спецификација предмета
НазивТехнике позиционирања у радио мрежама
Акроним19Д031ТПР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основним и напредним техникама позиционирања у радио мрежама. Разматраће се проблеми позиционирања у различитим окружењима (indoor, outdoor), системима и мрежама (ћелијски, сателитски, сензорске мреже, мреже кратког домета, когнитивни системи), математичке технике и алгоритми позициоинирања непокретног (лоцирање) и покретног корисника (праћење).
   Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студент који заврши овај курс може да: * разуме основне концепте, изазове и проблеме позиционирања у радио мрежама, * разуме могућост примене информације о локацији мобилног корисника у радио мрежама, * овлада основним алгоритмима и програмским алатима за одређивање локације покретног и непокретног корисника у радио мрежама.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДетерминистички приступи одређивању локације у 2 и 3 димензије (ангулација, циркуларна латерација, хиперболичка латерација), пробабилистички и прелазни приступи (fingerprinting), близинско лоцирањe, когнитивни системи за позиционирање. Позиционирање покретног корисника (tracking), Kalman филтри. Позиционирање у унутрашњости објеката (indoor), NLOS условима као и кооперативно позиционирање.
   Садржај практичне наставеСамостални практични истраживачки рад
   Литература
   1. A. Bensky, Wireless Positioning Technologies and Applications, Artech House, 2008.
   2. Figuera J. and Frattasi S, Mobile Positioning and Tracking From Conventional to Cooperative Techniques, John Wiley & Sons Ltd, London, 2010.
   3. K. Yu, I. Sharp, Y. J. Guo, Ground-Based Wireless Positioning. Chichester, UK, John Wiley and Sons, Ltd., 2009.
   4. M. Simić, P. Pejović, Cellular Networks - Positioning, Performance Analysis, Reliability, Intech, 2011.
   5. M. Simić-Pejović, Принципи позиционирања у ћелијским радио системима, Електротехнички факултет, 2016.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставеМенторски рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит70
   Пројекти30
   Колоквијуми
   Семинари