Навигација

19Д011ЕЕФ - Електромоторни погон као рационалан и квалитетан потрошач електричне енергије

Спецификација предмета
НазивЕлектромоторни погон као рационалан и квалитетан потрошач електричне енергије
Акроним19Д011ЕЕФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетски претварачи и погони
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаЗнања стечена на курсевима који чине језгро енергетског одсека, енергетских претварача и погона и електроенергетских система на Електротехничком факултету.
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са начинима сагледавања електромоторних погона као потрошача електричне енергије. Преглед могућности за повећање енергетске ефикасности електромоторног погона у фазама пројектовања, подешавања приликом пуштања у рад и оптимизацијом процеса који се покреће електромоторним погоном. Методе анализе утицаја електромоторних погона на мрежу и начини за отклањање негативних ефеката.
   Исходи учења (стечена знања)Способност сагледавања електромоторног погона са аспекта потрошње електричне енергије и начина прикључења на напојну мрежу. Оспособљавање студената за анализу енергетске ефикасности целине коју чине електромоторни погон и технолошки процес који погон покреће.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМерење и анализа карактеристичних величина електромоторног погона. Регулације брзине погона: утицај на ен. ефикасност. Примена ен. оптималних стратегија у управљању погоном и ен. претварачем. Утицај погона на напојну мрежу. Анализа утицаја пасивних и активних исправљача на напојну мрежу. Утицај несиметрије и пропада у напону на погон. Компензације реактивне снаге и виших хармоника. Активни филтери
   Садржај практичне наставеДемонстрација могућности уштеде енергије у погону: пумпе или вентилатора, са извођењем одговарајућих мерења; у транспорту материјала, са извођењем одговарајућих мерења. Мерење карактеристичних величина у регулисаном погону. Рекуперација енергије, експериментална верификација ефеката уштеде енергије. Хармонијска анализа струје напајања. Демонстрација утицаја регулисаног погона на мрежу.
   Литература
   1. Francisco C. De La Rosa, „Harmonics and power systems”, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2006.
   2. Muhammad H. Rashid, „Power Electronics Handbook”, Academic Press, 2001.
   3. P. Bertoldi et al., „Energy Efficiency Improvements in Electronic Motors and Drives”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000.
   4. Bimal K. Bose, „Modern Power Electronics and AC Drives“, Prentice Hall PTR, 2002.
   5. LiupingWang, Shan Chai, Dae Yoo, Lu Gan and Ki Ng, „PID and predictive Control of Electrical Drives and Power Converters Using Matlab®/Simulink®“, IEEE Wiley, 2015.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставеПредавања и вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит
   Практична настава10Усмени испит50
   Пројекти40
   Колоквијуми0
   Семинари0